Pursuant to Section 87(2) of the Local Government Act 1972, and the Local Elections (Parishes and Communities) Rules 2006.

Yn unol ag Adran 87(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

NOTICE OF VACANCY / HYSBYSIAD AM SWYDD WAG (PDF)