Bridgend Bridge

Artists Platform

Artists’ Platform

Are you a performance or theatre-based artist with a link to Bridgend?

Do you want a paid opportunity to present new and original work in Bridgend’s first Arts & Culture Hub?

Carnegie House is delighted to offer 4 Artists’ Platforms throughout 2015, as part of a wider programme of artist development, funded by a grant from the Arts Council of Wales.

Each Artists’ Platform will feature 2 artists’ work. Each performance should last 30-45 minutes, have basic technical requirements and be comprised of new and original work. Each artist is offered a fee of £100 for the performance, with in-kind support worth approximately £400 (rehearsal space, technical, marketing and documentation).

The dates of the platform events with deadlines for application are:

22nd May 2015
DEADLINE: 16th January 2015

10th July 2015; 9th October 2015; 20th November 2015
DEADLINE: 13th March 2015

For further information and to apply please contact Leanne Edwards at Leanne.edwards1@bridgend.gov.uk or 01656 815757.

-------------------------------------------------------------------------

Platfform Artistiaid

Ydych chi’n berfformiwr neu wneuthurwr theatr gyda chysylltiad â Phen-y-bont ar Ogwr?

Hoffech chi gyfle cyflogedig i gyflwyno gwaith newydd ac unigryw yn Hafan Celf a Chelfyddydau cyntaf Pen-y-bont ar Ogwr?

Mae Tŷ Carnegie yn falch o gynnig 4 Platfform Artistig drwy gydol 2015, fel rhan o raglen datblygu artistiaid ehangach a ariannir gan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd pob Platfform Artistiaid yn cynnwys gwaith 2 artist. Dylai pob perfformiad fod yn 30-45 munud o hyd, bod a gofynion technegol syml a bod yn waith newydd ac unigryw. Cynigir ffi o £100 i bob artist am y perfformiad a chyfraniad mewn nwyddau werth oddeutu £400 (gofod ymarfer, cymorth technegol, marchnata a dogfennaeth).

Mae dyddiadau’r digwyddiadau Platfform â’r dyddiadau cau islaw:

Mai 22ain 2015
DYDDIAD CAU: Ionawr 16eg 2015

Gorffennaf y 10fed 2015; Hydref y 9fed 2015; Tachwedd 20fed 2015
DYDDIAD CAU: Mawrth 13eg 2015

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cysylltwch â Leanne Edwards drwy e-bostio Leanne.edwards1@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 815757.

LIKE us on Facebook: www.facebook.com/carnegiehouse

Follow us on Twitter: https://twitter.com/CHBridgend